Naajunxaa’ja’ kiwewalate eh thegpu’çxsathe’ja’ Nasa Kiwete Ikaahsathê’ja’sa’ ipi’kxna najî’k

Inicio » Noticias Nasa Yuwe » Naajunxaa’ja’ kiwewalate eh thegpu’çxsathe’ja’ Nasa Kiwete Ikaahsathê’ja’sa’ ipi’kxna najî’k

Kwe’sx kiwewala’s ehthegpu’çxsa Aurelio Irragorry Valencia Nasa Kiwe yakh ih tuuthe’jwa’nas Jhon Diego Parra Tobar yakha’ Nasa kiwete majisawe’sxtxi’ kseeba je’z majinxi je’zpkaab tekhtepa’ ewka yu’skhewnxiyu jinak skhêw kheba tahç ki’ tee pu’zxkwe. 95,1%

Sa’ naa nasa eh thegsa Nasa Kiwe’ je’zpkhaab tekhte’ txâak vxitewe’sxte ithaakwe ew kîhtxpa ew kxwetena ikâh nasawe’sxtxi’ u’pnxi yatuh. Sa’ yeçwe’sxyakh kaaja’da’the’ pahz ki’ je’z pu’zxkwek ithaakwek ath naa kseeba a’kafxtxi’ sa’ vxiç ki’ teeçx pu’zxkwe nasapa ithakwe ewuuna pa’j kiwewalate thegsawe’sx vxyuu thegkaanxi’s; açyu’ Nasakiwete ikaahsathe’ yahkxçxa naatethka’w ithaakwe ew u’j jiî’k.

Naajunxaa’ja’ kiwewalate eh thegpu’çxsathe’ja’ Nasa Kiwete Ikaahsathê’ja’sa’ ipi’kxna najî’k. Txâ’wêçxaçxaa nxuuna teeu’j nasawe’sxte yahkxna ma’wê kaaja’da’na pheewu’çxha’ kxâatx kxtey çxidavxitna nasawe’sx mdee ipeeynxi’sa’ kxteyuupaçsuna.

Ir al contenido